Certyfikat Goethe – Goethe Zertifikat B2

650 

Egzamin B2 odbędzie się 26 czerwca 2023 roku

Opis

Certyfikat ten potwierdza zaawansowany poziom znajomości języka oraz odpowiada czwartemu poziomowi (B2) w sześciostopniowej skali ESOKJ’. Od kandydatów oczekuje się umiejętności komunikowania się w sytuacjach nowych i nietypowych oraz świadomego używania określonych struktur gramatycznych i leksykalnych. Uzyskane świadectwo jest znanym w świecie potwierdzeniem solidnej znajomości języka niemieckiego wymaganym przez wielu pracodawców w staraniach o pracę.

Egzamin B2 składa się z czterech części: Lesen, Hören, Schreiben oraz Sprechen. Wszystkie części egzaminu odbywają się jednego dnia. Po każdej części jest 15 minut przerwy. Moduły pisemne zdawane są w grupie, moduł mówienie przeprowadzony jest z reguły w parach. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest zdawanie w formie egzaminu indywidualnego. Moduł mówienie trwa około 15-20 minut.

Prosimy zapoznać się z Regulaminem Egzaminów:
Regulamin egzaminów