Certyfikat Goethe – Goethe Zertifikat B2 – moduł LESEN

225 

Egzamin B2 odbędzie się 26 czerwca 2023 roku

Opis

Certyfikat ten potwierdza zaawansowany poziom znajomości języka oraz odpowiada czwartemu poziomowi (B2) w sześciostopniowej skali ESOKJ’. Od kandydatów oczekuje się umiejętności komunikowania się w sytuacjach nowych i nietypowych oraz świadomego używania określonych struktur gramatycznych i leksykalnych. Uzyskane świadectwo jest znanym w świecie potwierdzeniem solidnej znajomości języka niemieckiego wymaganym przez wielu pracodawców w staraniach o pracę.

Prosimy zapoznać się z Regulaminem Egzaminów:
Regulamin egzaminów