Certyfikat Goethe – Goethe Zertifikat C1 – moduł LESEN

280 

Egzamin C1 odbędzie się 17 czerwca 2024 roku

Opis

Certyfikat ten potwierdza bardzo zaawansowany poziom znajomości języka .odpowiada piątemu poziomowi (Cl) w sześciostopniowej skali ESOKJ*. Poświadcza znajomość języka niemieckiego, umożliwiającą swobodne komunikowanie się tak w mowie jak i w piśmie. Uzyskane świadectwo jest znanym w świecie potwierdzeniem solidnej znajomości języka niemieckiego pomocnym w staraniach o pracę. Zwalnia z egzaminu wstępnego z j. niemieckiego na wielu uczelniach wyższych, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Prosimy zapoznać się z Regulaminem Egzaminów:
Regulamin egzaminów